82627-73-4

(4Z,5E)-1-(4-methoxyphenyl)-4,5-bis[(4-methoxyphenyl)imino]-3-methylimidazolidine-2-thione

Cas Number: 82627-73-4  Molecular Structure
Product Code
679799
Product Name
(4Z,5E)-1-(4-methoxyphenyl)-4,5-bis[(4-methoxyphenyl)imino]-3-methylimidazolidine-2-thione
Cas Number
82627-73-4
Molecular Formula
C25H24N4O3S